Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde

Der kan opstå udfordringer i forhold til jeres barn eller familie og så der er hjælp at hente.

Vi opfordrer til stor åbenhed, da det gør vores samarbejde meget nemmere. Og vi har hele tiden den samme dagsorden om, at jeres barn skal trives bedst muligt.

PPR vi samarbejder med Psykolog, talekonsulent og ergoterapeut. De kommer jævnligt i alle afdelinger af Troldehusene, og kan ellers kontaktes ved behov gennem personalet på stuen.

Familie-afdelingen vi samarbejder med socialrådgivere, og har vores egen skole og dagtilbudsocialrådgiver som kommer fast i husene. Her kan søges hjælp og vejledning uden at det bliver en "sag". Der tages kontakt gennem personalet.

Tidlig forebyggelse 

'Tidlig Forebyggelse' er et tilbud fra Skive Kommune, der er til for at forebygge og bremse faldende trivsel hos børn, unge, familier og kommende familier i Skive Kommune.

'Tidlig Forebyggelse' kan give hurtige og målrettede tilbud gennem korte professionelle forløb fra kommunens fagpersoner eller samarbejdspartnere. Derfor kan der igennem ’Tidlig Forebyggelse’ blandt andet tilbydes op til 5 sessioner uden visitation. Derudover kan der etableres kontakt til frivillige organisationer, der kan tilbyde specielle indsatser til afgrænsede problemstillinger.

I ’Tidlig Forebyggelse’ oprettes der ikke en 'sag' hos Skive Kommune.

Du kan læse mere og finde folder om Tidlig Forebyggelse på Skive Kommunes hjemmeside:

https://skive.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/tidlig-forebyggelse/

Sprogvurdering
I Skive Kommune bliver alle børn sprogvurderet som 3 årige og igen før skolestart.

Sprogvurdering på de forskellige alderstrin, kan bl.a. være pædagogens redskab til at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet.
Sprogvurderingen består af en række billedmateriale og et spørgeskema. Hvis der er udfordringer får I besked, og I vil altid være en del af arbejdet omkring sproget, og personalet vil vejlede jer i, hvordan i kan støtte op omkring sproget derhjemme.

TOPI
Skive Kommune besluttede i 2017, at indføre systematisk trivselsvurdering for alle børn i kommunale dagtilbud, for at have større fokus på børns trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Alle dagtilbud skal, 2 gange om året, screene alle børns trivsel.
Såfremt et barn 1 måned efter vurdering, stadig ikke er i trivsel, indkaldes forældrene til en snak.

Læs mere på Skive Kommunes hjemmeside.

TVÆRS

Et Tværs-møde vil altid blive afholdt i dialog og samarbejde med dig som forælder.

Alle medarbejdere i Skive Kommune, der arbejder med børn og unge har fokus på tidlig opsporing, tæt tværfagligt samarbejde, tidlig forældreinddragelse og en hurtig indsats, når der er opmærksomhed på et barn.

Når vi sammen med jer vurderer, at der er behov for at inddrage andre i samarbejdet med jer omkring jeres barn, indkalder vi til et Tværs-møde. Et Tværs-møde er et møde hvor du som forælder deltager, dit barns pædagog/lærer samt f.eks. en PPR-psykolog, ergo- eller fysioterapeut, skole- og dagtilbudssocialrådgiver eller sundhedsplejerske. Deltagerkredsen afhænger af hvad det er for en opmærksomhed, der skal arbejdes med.

Formålet med mødet er, at vi sammen får afdækket de ressourcer og udfordringer, som fylder for dit barn og dig, og finder frem til en indsats, som kan øge dit barns trivsel.

Læs mere på Skive Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde en forældrefolder vedr. TVÆRS:

https://skive.dk/borger/boern-unge-og-familie/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/tidlig-opsporing-og-indsats/tvaers/