Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Til dig der skal i praktik...

Vi har samlet nogle ting, vi finder væsentlige for dig som pædagogstuderende eller PAU-elev og som snart skal i praktik i Troldehusene. Rundt på hjemmesiden, finder du andre væsentlige ting, som kan være godt at vide, inden du starter i praktik. Du er altid velkommen til at kontakte institutionen, hvis du har spørgsmål.

Troldehusene kan tilbyde dig

 • En praktikinstitution der er klar til at modtage dig!
 • En arbejdsplads hvor alle er aktive, og har vilje og lyst til udvikling
 • En institution som arbejder med den pædagogiske læreplan.
 • En praktikvejleder og øvrige ansatte, som vil give dig en praktik så udbytterig som mulig
 • Kollegaer der opfatter dig som en medkollega, der engagerer sig i et forpligtigende samspil
 • En hverdag hvor nærvær mellem børn, forældre og kollegaer vægtes
 • En daglig kommunikation og information
 • Muligheder for at afprøve nye ting/opgaver, der ligger indenfor værdigrundlaget
 • En institution med mange samarbejdspartnere i lokalsamfundet.

 

Vores forventninger til dig

 • Du tager ansvar for egen læring og uddannelse
 • Du skal vise interesse og engagement for arbejdet
 • Du skal sætte dig ind i den pædagogiske læreplan
 • Du skal skrive logbog i praktikforløbet. Denne kan danne diskussion og reflektion i dine vejledningstimer.
  Vi forventer at studerende anvender arbejdsportfolioen.
 • Du skal være nysgerrig, aktiv og opsøgende. Afprøve dig selv, drage egne erfaringer og reflektere over disse
 • Du udvikler kompetencer med et selvstændigt forløb, som harmonerer med den pædagogiske læreplan og krav fra dit uddannelsessted.
  Projektet skal forbindes med et skriftligt materiale
 • Du informerer på personalemøder om dine mål og dit arbejde med arbejdsportfolioen.
 • Ved praktikkens afslutning skal du have kendskab til organisationen, kulturen i huset og kendskab til afdelingerne i organisationen
 • Du deltager i det pædagogiske arbejde såvel som i det praktiske.

 

Inden praktikken starter

 • Du skal kontakte os og aftale et tidspunkt for besøg og en snak med din vejleder
 • Du bliver præsenteret for den stue/afdeling du skal arbejde på, og for dine kommende kollegaer
 • Du får en rundvisning
 • Oplysningsedler, tavshedserklæring og uddannelsesaftale til indhentning af børneattest og oprettelse af personalesag udfyldes og sendes til den administrative medarbejder i afdelingen.

 

Vejledning i praktikforløbet

 • Mulighed for Introsamtale med lederen, hvor generelle oplysninger vedr. institutionen gennemgås
 • Du og din vejleder har ugentlige vejledningstimer (Disse kan også foregå med øvrige kolleger)
 • Du skal lave skriftlige referater af vejledningstimerne. Disse underskrives af dig og din vejleder
 • Dagsordenen udarbejdes i fællesskab med din vejleder, men den studerende har det overordnede ansvar.
  Her kan arbejdsportfolioen bruges og uploades på praktikportalen.
 • Gennemgang af den pædagogiske læreplan
 • Løbende evalueringer af praktikken i relation til mål i arbejdsportfolioen.
 • Læsning, drøftelser og bearbejdelser af litteratur
 • For pædagogstuderende udarbejdes en udtalelse fra vejleder i forbindelse med statussamtalen.
 • Vejledning i forhold til prøve-portfolioen.

  

Vi glæder os til dit praktikforløb hos os og ser frem til et godt samarbejde :-)